top of page

משימה (בלתי) אפשרית בסטודיו

המשימה: יצירת תמונות אוירה.

הלקוח: אלי.

המוצר: פעמון דקורטיבי.

ביצוע: אנוכי, בסטודיו.

לצורך ביצוע הצילומים יצרתי כמה סביבות עבודה שונות, חלקן בתוך הסטודיו, וחלקן בחוץ. לתאורה השתמשתי בתאורה רציפה של חברת - 

Dedolight 

ובתוספת נגיעות של תאורות לד, להשלמת מערכת התאורה.

היתרון בתאורה זו כתאורה ראשית, הוא בכך שניתן לשלוט בצורה מדוייקת בתאורה בזמן הצילום, ללא צורך בנסיונות, וניחושים. יצירת צלליות ומשחקי אור נוחים הרבה יותר בתאורה רציפה מאשר בפלשים. בחלק מהתמונות יצרתי קוי מתאר על גבי הפעמון במקום להאיר את הגוף עצמו.כך ניתן לקבל את צורת המוצר - בלי להאיר את המוצר.

בסוף התהליך עברו התמונות עיבוד קל.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page