top of page

תנועת ההתיישבות - מתיה שלהב. גוש עציון/ ירושלים/שורש.


מתיה שלהב זוכרת הכול, צעד-צעד. את הכנופיות שהתקרבו עוד ועוד, את חברי גוש עציון שנאלצו להפסיק את הכשרת הקרקע ולהתמקד בהגנה; את ההוראה לישון בבגדים, ואז בנעליים פתוחות, ואז בנעליים שרוכות.

גם את אפיזודת ה'שוורץ־לאוזה', מכונת הירייה, היא מתארת לפרטים.

מתיה נקראה לוועדת הביטחון של הקיבוץ, שם התבשרה שיש שוורץ־לאוזה גרמנית שעוברת בין הקיבוצים, ועכשיו תור עין־צורים. איך מפעילים אותה? מי שיביא, יסביר. לפעמים היא עובדת ולפעמים לא, וגם לא ממש ברור אם יש תחמושת. שיהיה בהצלחה".

את המדור המלא על מתיה שלהב – מההיכרות המפוקפקת של אביה עם היטלר ועד לפרוטיאה בהר – תמצאו באתר מקור ראשון בקישור הבא:

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page