top of page

 

BARUCH GREENBERG

P H O T O G R A P H Y
 
PORTRAITS
 

סבא כנסת

 

פרויקט צילומים ביוזמת המשרד לאזרחים ותיקים. 

לקראת יום האזרח הותיק יזם אורי אורבך ז"ל פרויקט צילום של חכ"ים שיש להם נכדים, או סבים/סבתות.

 

התערוכה הוצגה בכנסת ישראל, ולוותה בקטלוג מודפס.

bottom of page