top of page
הדברים הקטנים

הדברים הקטנים

כל בית והסיפור שלו, כל בית והזהות שלו.

הפרטים הקטנים שמחברים את הסיפור הגדול. דרך התמונות הקטנות, החפצים, הידים והפרצופים, מתקבל סיפור משפחתי רחב. כל חפץ מספר סיפור שעובר דרך הידיים המיוחדות שהניחו אותו במקום, ודרך הבעות הפנים של דור המייסדים. סיפור. זיכרון. זהות.

bottom of page