top of page

תנועת ההתיישבות, שלמה ושולה קשי - פסגותהוריו הגיעו מאיראן. כדי ללדת אותו נסעה אמו במשוריין להר הצופים, וכשהיה בין משחררי ירושלים סגר שם מעגל.

היא בת להורים ייקים וגדלה בקיבוץ חפץ חיים.

המשאית שהיתה מקור פרנסתו היתה גם המקור לחוויות משפחתיות רבות.

הם ממש לא התכוונו, אבל היו למשפחה הראשונה שעלתה לפסגות, מאז הם שם.

הם זוג חם וכייפי, שהבית הצנוע שלהם זכה בתואר "הבית החם והכייפי" בתחרות הלא רישמית שקיימתי.

כנסו לקישור, ותהנו מהכתבה הנהדרת של אורלי.

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page