תנועת ההתיישבות - רחמה חסדאי, הרובע היהודי ירושלים העתיקה


בית שהוא שכבות של היסטוריה ובעצמו מספר סיפור, ודייריו שהם בעצמם סיפור.

רחמה ויעקב חסדאי, הרובע היהודי בירושלים העתיקה. סיפור על בית ועל אנשים.Featured Posts