תנועת ההתיישבות - רחמה חסדאי, הרובע היהודי ירושלים העתיקה


בית שהוא שכבות של היסטוריה ובעצמו מספר סיפור, ודייריו שהם בעצמם סיפור.

רחמה ויעקב חסדאי, הרובע היהודי בירושלים העתיקה. סיפור על בית ועל אנשים.