top of page

תנועת ההתיישבות - ליא קניג, גבעתיים.


היא מתבלת את דבריה באינספור מילים ביידיש. אחד מאיתנו מתמוגג; אחת מאיתנו נדרשת למילון שוב ושוב ושוב. גאט העלפן.

אמה – שחקנית מפורסמת מאוד באירופה – לא רצתה שבתה תהיה שחקנית, בין השאר מחשש שלא תהיה מספיק מוצלחת. "זה קורה", מבהירה ליא בלי שמץ ביקורת. "אבא רופא, הבן חייב להיות רופא? ואם אין לו כישרון לרפואה? א־ברוכת. אבל בעיקר היא רצתה שתהיה לי ילדות נורמלית". ובכן, לליא לא הייתה ילדות נורמלית. בטרם מלאו לה עשר פרצה מלחמת העולם השנייה.


(את המדור המלא עם הגברת הראשונה של התיאטרון הישראלי - מההישרדות בימי השואה, דרך העלייה ארצה ועד לעמידה האיתנה על במות גם בגילה – תמצאו בגיליון ראש השנה של דיוקן מקור ראשון. לינק לאתר:

https://www.makorrishon.co.il/magazine/dyukan/395789/
Comments


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page