תנועת ההתיישבות, ישראל שריר - מקווה ישראל


איכשהו בישראל הקטנה של פעם - כולם קשורים לכולם. השם מקווה ישראל חוזר בסיפורי המדור שוב ושוב.

הפעם הושבנו על הכורסה מחנך מיתולוגי שהתגורר וחינך שנים ארוכות במקום, שכל פינה שלו מדברת היסטוריה.

כתבה כרגיל בחן רב אורלי גולדקלנג. הקישור למדור באתר מקור ראשון ממש פה מתחת.

תמונות נוספות - בגלריה למטה.